Dialogue Group

Information Systems Analyst

Dialogue Group
  • 25 Pelamar
Tenggat waktu
03 Feb 2020 - 31 Mei 2020

Deskripsi Pekerjaan dan Persyaratan

<div data-contents="true"><ul class="public-DraftStyleDefault-ul" data-offset-key="8b5d5-0-0"><li class="public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-reset public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-listLTR" data-block="true" data-editor="e2c1b" data-offset-key="8b5d5-0-0"><div data-offset-key="8b5d5-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="8b5d5-0-0"><span data-text="true">Bekerja sama dengan pihak IT (Management Information System/MIS)</span></span></div></li><li class="public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-listLTR" data-block="true" data-editor="e2c1b" data-offset-key="f1jck-0-0"><div data-offset-key="f1jck-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="f1jck-0-0"><span data-text="true">Melakukan pengetesan program</span></span></div></li><li class="public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-listLTR" data-block="true" data-editor="e2c1b" data-offset-key="8ki4c-0-0"><div data-offset-key="8ki4c-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="8ki4c-0-0"><span data-text="true">Pendampingan dan follow up ke user</span></span></div></li><li class="public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-listLTR" data-block="true" data-editor="e2c1b" data-offset-key="1r648-0-0"><div data-offset-key="1r648-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="1r648-0-0"><span data-text="true">Kontrol perkembangan program</span></span></div></li><li class="public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-listLTR" data-block="true" data-editor="e2c1b" data-offset-key="f63ii-0-0"><div data-offset-key="f63ii-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="f63ii-0-0"><span data-text="true">Mengarahkan user sesuai alur yang ada diprogram</span></span></div></li><li class="public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-listLTR" data-block="true" data-editor="e2c1b" data-offset-key="5m4i7-0-0"><div data-offset-key="5m4i7-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="5m4i7-0-0"><span data-text="true">Mengarahkan user terkait data atau oprasional yang tidak sesuai</span></span></div></li><li class="public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-listLTR" data-block="true" data-editor="e2c1b" data-offset-key="50b48-0-0"><div data-offset-key="50b48-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="50b48-0-0"><span data-text="true">Menambahkan data baru sesuai kesepakatan tertulis</span></span></div></li></ul></div>

Lokasi Kerja

Jl. Industri 1 No. 1